Av. Erman M. Yurdakul LL.M. – Yönetici Ortak

Av. Erman M. Yurdakul, çok uluslu ve uluslararası müvekkillerine sadece hukuk bilgisiyle değil ayrıca sektörlere ilişkin detaylı bilgi ve tecrübesiyle hizmet veren bir profesyoneldir.

Uzmanlık alanları esasen Şirketler, Enerji, Birleşme ve Devralmalar, Ortak Girişimler, Bankacılık & Finans olup birbirinden farklı sektörlerdeki tecrübesiyle tanınmaktadır.

Birbirinden değişik sektörlerde, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, stratejik ittifaklar, kurumsal ortaklık, enerji ve teknoloji işlemleri yapılandırma konularında kapsamlı deneyime sahiptir.

On yıldan fazla bir süredir çokuluslu ve uluslararası şirketlere danışmanlık yapmakta olan Av. Erman M. Yurdakul, üst düzey yöneticilere ve yönetim kurullarına faaliyet alanlarındaki zorlayıcı dinamikler konusunda hukuki ve ticari tavsiyelerde bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca, toplamda on milyar ABD dolarından fazla tutarda çok sayıda proje finansmanı işleminde lider avukat olarak yer aldı. Takdire şayan müzakere ve hukuk bilgisi, bize tüm müvekkillerimizin yüksek güvenini kazandıran bir itibar kazandırmış bulunmaktadır.

Ayrıca, oldukça niş bir alan olan uçak finansmanı alanında Türkiye’deki az sayıdaki uzmanlardan biri olarak tanınmaktadır.

Ekibine çeşitli faaliyet alanlarında liderlik yapmakta olan Av. Erman M. Yurdakul, karşılaşacakları yeni zorluklara ya da ihtiyaçlara müvekkillerimizin hazır olması için her zaman müvekkillerimizin bir adım ötesindedir.

Av. Erman M. Yurdakul, son on yılda üç milyar doların üzerinde bir toplam miktarda Türkiye’de umut verici bir sektör olan enerji sektöründe birleşme ve satın alma anlaşmalarında lider avukat olarak yer almış ve dünya çapında bilinen yenilenebilir enerji müvekkillerimizi temsil etmiştir. Kendisi, sektördeki duayenlerden biri olup, kamuoyunda yenilenebilir enerji uzmanı olarak da bilinmektedir.

Birleşme ve Satın Almalar, Enerji, Farmasötik ve Proje Finansmanı konularında Türkiye ve sınır ötesi iş ve yatırım işlemlerinde çok sayıda yerli ve çok uluslu müvekkillerini temsil etmiştir.

Kariyeri boyunca, sayısız yerel ve çok uluslu müvekkilleri, Türkiye’deki ve sınır ötesi yatırımlarıyla ilgili olarak temsil etmiştir.

Türkiye, Hollanda, Fransa, Türkî Cumhuriyetler, Arabistan Yarımadası, Orta Doğu, Kıbrıs Cumhuriyeti ve belli başlı Afrika ülkelerindeki havacılık, deniz ticareti, finans, enerji, gayrimenkul ve inşaat sektörlerine dair ileri düzeyde bilgi sahibidir.

Önde gelen uçak imalatçıları, finans kuruluşları, BT şirketleri, yenilenebilir enerji ve petrol şirketleri, inşaat şirketleri, gayrimenkul geliştiricileri ve özel sermayeli şirketler dahil çeşitli çok uluslu şirketleri temsil etmiştir.

Avukat Erman M. Yurdakul, kamuoyunca duayenleri arasında gösterimekte olduğu, yenilenebilir enerji sektöründe bir çok uluslararası şirketi temsil etmekte olup özellikle de son yıllar içerisinde üç milyar Amerikan dolarından fazla bir tutarda birleşme ve devralma ve ilgili hukuki işlemleri bu elit sektörde gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca, İstanbul’daki önde gelen uluslararası hukuk büroları için çalışmış olmasının yanı sıra, ayrıca Hollanda ve Fransa’da da Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku alanında danışman avukat olarak çalışmıştır.

Kamu ihaleleri, ve diğer özel satış ve satın alma işlemleri, Türkiye’de ortak girişimler ve özsermaye piyasa işlemlerini kapsayan önemli birleşme ve devralma işlemlerinin mimarı olarak tanınmaktadır.

Tanınan yabancı özel sermaye merkezleri için düzenli olarak çalışmakta olup, bu şirketlerin yönetimlerine ticari ve hukuki tavsiyelerde bulunmaktadır.

Akademik Başarılar

  • Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku İleri Yüksek Lisans Derecesi (Leiden-Hollanda)
  • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Derecesi (İstanbul, Türkiye)

RUFAT IBRAHIMOV

Rufat Ibrahimov, CFA. Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı’’nın ortağı olarak görev almaktadır.

Rufat Ibrahimov, İş Planlaması, Borç Yapılandırması, Yatırım Stratejileri, Proje Finansmanı, Yönetim, Özel Sermaye ve İç Denetim ve Denetimler konularında tanınmış ve oldukça deneyimli bir yatırım danışmanıdır.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı’ndaki rolünde, bankacılık&finans ve ilgili kurumsal hususlardaki hukuki ve finansal danışmanlık hizmetlerimizde ekibimize liderlik yapmaktadır.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Müşavirliği’ne katılmadan önce, birbirinden farklı ülkelerde çok uluslu şirketlerde ve Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak çalıştı.

İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe bilmektedir.

Akademik Nitelikler

Lisans-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Maliye ve Finansal Yönetim Hizmetleri 1992, (Bakü, Azerbaycan).

MBA Derecesi – Oxford Üniversitesi, Saïd Business School, 1996 (Oxford, Birleşik Krallık).