CE İşareti Sertifikası

İngilizce dilinde European Economic Area olarak anılan Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE İşaretini (CE Marking) görürüz.

Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret, içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, çevre ve sağlık koruma gerekliliklerine göre denetlendiğini gösterir.

Test, muayene ve/veya CE İşareti sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri (modüller) takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurmalıdırlar.

AB yönetmeliklerinin başlıca özelliği, CE işareti taşıyacak ürünlerin yüksek sağlık ve güvenlik gereklerini ortaya koyan temel kriterlerle sınırlandırılmış olmalarıdır. Temel kriterler, ürünün doğasında olan tehlikeleri ifade eder, bu yüzden üreticiler eğer kullandıkları standartlarda yer almıyorsa risk analizlerini yapıp teknik dosyalarında bulundurmalıdırlar.

Temel kriterler, ulaşılması gereken sonuçları veya elemine edilecek tehlikeleri belirtirken, teknik çözümleri veya bu tehlikelerle nasıl başa çıkılacağı hakkında bir bilgi vermemektedir. Bu suretle, üreticiler ancak temel kriterlere uyumu sağlayacak kesin çözümlere ve uygulama detaylarına ilgili standartları veya şartnameleri kullanarak ulaşabilir.

AB yönetmelikleri, üreticilere ürünlerinin temel kriterlere uygun olduğunu kanıtlayacak bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamak ve bu dosyayı 10 sene saklamak zorunluluğu getirir.

Onaylanmış kuruluş, yönetmeliğe göre üçüncü taraf onayı gerektiren durumlarda, uygunluk değerlendirme prosedürlerinde belirtilen kalibrasyon, test, denetim, muayene ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütür. Onaylanmış kuruluşlar, yetkili kuruluşlar (ilgili Bakanlıklar) tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilir ve AB Komisyonuna bildirilir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı olarak CE İşareti Sertifikası alınmasında, müvekkillerimize hukuki ve hatta gerektiğinde ilgili teknik danışmanlarımızın yardımıyla teknik danışmanlık da vermekteyiz. CE İşareti Sertifikasyonu hizmetlerimizdeki amacımız; ürünlerinizin, olabilecek en çabuk ve en sağlıklı şekilde ilgili pazarlarda yerini alması olacaktır.