Uyuşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim

Her zaman, herhangi bir kurumda, yargılama yoluyla çözülmesi gereken anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte, çoğunlukla mahkeme sistemi çok pahalı ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, bu tür zorluklarının üstesinden gelmek için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Uluslararası tahkim merkezleri nezdinde çeşitli sektörlerden müvekkillerimizi temsil etmekteyiz ve müvekkillerimize sınır ötesi anlaşmazlık çözümü konusunda da Adan Zye her konuda yardımcı oluyoruz.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Müşavirliği, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (ICSID) gibi çeşitli uluslararası kurumlar nezdinde tahkim süreçlerinde bulunmuş oldukça tecrübeli bir hukuk bürosudur.