Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet ile ilgili olarak uzman ekibimiz, fikirlerinizi, yeniliklerinizi, markanızı ve yaratıcı çalışmalarınızı koruyarak ve geliştirerek işinizin büyümesine yardım etmektedirler.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, geliştirmeden, ticarileştirme ve ruhsatlandırmaya kadar fikri mülkiyet varlıklarının yaşam döngüsü boyunca tüm büyüklüklerde ve hemen hemen tüm sektörlerdeki şirketlere danışmanlık vermektedir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, e-ticaret, veri koruma ve Bilişim Teknolojileri sözleşmeleri gibi ilgili alanlarda çeşitli konular hakkında derin bilgi ve yaklaşıma sahiptir ve bu konularda danışmanlık vermektedir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerini Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmekte ve müvekkillerinin ilgili haklarını korumak için bu Enstitüye gerekli başvuruları yapmaktadır.

Türk Mahkemelerinde, Avrupa Mahkemelerinde ve Uluslararası Ticaret Komisyonu’nda fikri mülkiyet tecrübemiz de dikkate alınmalıdır.