Birleşme ve Devralma

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, ihale teklifleri, birleşme ve devralmalar, yönetim satın almaları, ortak girişimler, ortaklıklar ve kaldıraçlı iktisaplar dâhil olmak üzere tüm müzakere edilmiş ve edilmemiş iktisap yöntemlerinde kapsamlı tecrübesi vardır.

Müvekkillerimizi temsil ettiğimiz işlemler şunlardır:
  1. Ortak Girişimler,
  2. Sınır Ötesi Kamu / Özel Birleşmeler,
  3. İhale ve Alım-Satım teklifleri,
  4. Özel Sermaye ve Kaldıraçlı Alım İşlemleri,
  5. Özel Anlaşmalar,
  6. Elden Çıkarma, Bölünme ve Genişlemeler,
  7. Yeniden Sermayelendirme ve Yeniden Yapılandırma,
  8. Varlık ve Hisse İktisabı.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, alıcılar, satıcılar, hedefler, özel sermaye yatırımcıları ve kaldıraçlı alım grupları dâhil birleşme ve devralma işlemlerinde kilit oyuncuları temsil etmektedir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerine havacılık, otomotiv, iletişim ve medya, enerji, gıda ve içecek, tüketici ürünleri, sigorta, imalat, inşaat, taşımacılık, madencilik, tıbbi ürünler ve teknoloji dâhil olmak üzere başlıca sektörlerde uzmanlık sunmaktadır.