Dava Takibi

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, yerel ve milletler arası ihtilaflarda engin bir deneyimi ve sayısız başarıları bulunmaktadır.

Erken çözüme ulaşma ve maliyet kontrolünün müvekkillerimiz için büyük öneme sahip olduğunun farkındayız ve en iyi sonuca ulaşmak için her zaman gayret gösteriyoruz. Fakat dava ve yargılama gerekli hale geldiğinde, müvekkillerimize olabilecek en verimli ve en etkili şekilde müvekkillerimizin sorunlarına çözüm bulmaktayız.

Hiç kuşku yok ki, dava Takibinde, asli amacımız müvekkillerimizin çıkarlarını korumak ve onlara hukuki deneyimlerimizle danışmanlık sağlamaktır.

Belli başlı ticari dava konuları aşağıdakileri kapsamaktadır:
 1. Rekabet,
 2. İş Hukuku,
 3. Ticari Anlaşmazlıklar-Sözleşmeye Aykırılıklar,
 4. Aile ve Miras Hukuku Sorunları,
 5. Fikri Mülkiyet Davaları,
 6. Ürün Sorumluluğu,
 7. Teminata ilişkin Davalar,
 8. Görevi Kötüye Kullanma ve Mesleki Sorumluluk,
 9. Yerel Mahkeme Kararlarının İcrası,
 10. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve İcrası,
 11. Uluslararası ve Ulusal Tahkim Kararlarının İcrası,
 12. Borç Tahsilâtı.