İş Hukuku

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, büyük-küçük işletmelere ve ticaret birliklerine işveren-işçi ilişkisi ile ilgili hukuki hizmet sağlamaktadır.

Avukatlarımız, istihdama ilişkin sorunlara yaratıcı çözümler getirmekte ve bu sayede müvekkillerimiz, olabilecek sorunları öngörüp masraflı ve zaman alıcı dava süreçlerinden kaçınarak gerekli adımları atabilmektedir.

İş Hukukuna dair faaliyetlerimiz aşağıdaki iş hukuku konularıyla ilgili yasal hizmetleri kapsamaktadır;
  1. İş sözleşmelerinin ve etik konuların iddia edilen ihlaline karşı savunma;
  2. Mahkemeler ve resmi makamlar nezdinde temsil;
  3. Genel olarak Türk Hukuku kapsamında istihdam ve işçi konularında danışmanlık sağlama;
  4. İş sözleşmeleri ve diğer ilgili belgelerin hazırlanması.