Enerji Hukuku

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerinin tüm inşaat, mühendislik, ekipman tedarik ve proje ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak üzere küresel kaynaklara erişime, hukuki ve ticari uzmanlık ve know-how’a sahiptir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, enerji projeleri alanında tecrübesi ile Türkiye’de önde gelen enerji hukuku bürolarından biridir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerinin tüm inşaat, mühendislik, ekipman tedarik ve proje ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak üzere küresel kaynaklara erişime, hukuki ve ticari uzmanlık ve know-how’a sahiptir.

Enerji hukuku faaliyetlerimiz özellikle enerji projesi geliştirme ve finansmanı, kamu özel ortaklıkları, risk sermayesi ve gelişmekte olan şirketlerin dünya çapında temiz teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe temsili alanlarında faaliyetlerden oluşmaktadır.

Müvekkillerimiz, önde gelen sektör katılımcıları, sponsorlar, özel sermaye fonları, yatırım koruma programları (IPP), gelişmekte olan şirketler, yatırımcılar, kamu hizmetleri, borç verenler ve sigortacılar dâhil her sanayi dalını temsil etmektedirler.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, enerji projesi geliştirme, bu projelerin finansmanı, faaliyete geçirilmeleri ve satın alınmaları gibi iş döngüsünde hukuki hizmetler sağlamaktadır.

Enerji Projelerinde Proje Finansmanı

Proje finansmanı avukatlarımız, enerji ve altyapı finansmanında borç verenleri, borçalanları, yatırımcıları, kiraya verenleri ve diğerler sektör oyuncularını temsil etmektedir.

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, sermaye koyma, geri ödemesiz yapılandırma ve vadeli borç, leasing finansmanı, vergilendirilebilir ve vergi muafiyetli borç, özel teklif ve çok taraflı ve ihracat kredi kuruluşu finansmanı dâhil borç ve sermaye yatırımlarında müvekkilleri temsil etmektedir.

Enerji Şirketi ve Birleşme ve Devralma Projesi

Yurdakul Uluslararası Hukuk Danışmanlığı, enerji şirketlerini ve enerji proje ve portföylerini ilgilendiren tüm satın alma, satış ve birleşme konularında danışmanlık sağlamaktadır.

Enerji birleşme ve devralma ekibimiz, kurumsal, vergi, gayrimenkul, anti-tröst, düzenleyici, çevre ve diğer ilgili konularda uzman avukatlardan oluşmaktadır.

Enerji Santrali Kuruluşu, Ruhsatlandırma ve İzin

Bu faaliyet alanımız kapsamında, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yetkisi kapsamında ortaya çıkan belgelendirme ve ruhsatlandırma, tarife düzenleme ve diğer konulara odaklanmaktadır.

Enerji Santrali kuruluşları ile ilgili olarak da mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri (EPC) de hazırlayarak müvekkillerimize bu alanda gerekli her türlü desteği sağlamaktayız.