Kurumsal Yönetim ve Uyum

Halihazırda her gün daha da katılaşan şirket yönetimi kurallarını düşündüğümüzde, Uyum’un tüm şirketler için kritik hale geldiği tartışılmaz bir gerçektir. Şirketler ve yöneticileri, kurumsal performans ve liderliğin ancak uygun kurumsal yönetim uygulamalarının benimsenmesiyle geliştirilebileceğinin farkındalar.

Risk yönetimi, yasal gerekliliklere uyma, hissedarlarla iletişim kurma ve belirsizliklere hazırlanma stratejileri sürekli gelişmektedir. Avukatınızın bulunduğunuz sektörü ve şirketinizi tanıması, sorunlarınızı hızlı bir şekilde kavrayıp bir eylem planı çizebilmesi ve en nihayetinde şirketiniz ile başarılı bir sonuca nasıl gideceğinizi bilmesi sizin için önemlidir olmazsa olmazdır.

Günlük menkul kıymetler ve borsa konuları, hissedarların iletişimleri, mevzuata uygunluk, soruşturmalar, risk yönetimi, kriz yönetimi ve yönetim kurulu uygulamalarının bağlamsal kıyaslamasını içeren kurumsal yönetimle ilgili tüm konularda müvekkillerimize danışmanlık yapıyoruz.

Sorun yaratan veya yaratabilecek hususlardan kaçınmak ve ortaya çıkabilecek olanları gidermek için sizinle ve yönetim kurulunuzla her daim birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Sahip olduğumuz mevzuat ve sektör bilgisini, devletimizle olan ilişkilerimizdeki deneyimimizle, dava ve menkul kıymetler yasalarına uygunluk konusunda kapsamlı tecrübemizle birleştirerek, hukuki ve ticari sorunlara kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım sağlarız. Şu unutulmamalıdır ki gayemiz sorunlarla ilişkili her zaman pragmatik hukuki tavsiye ve pratik çözümler sunmaktır.